Garantiebepalingen

Algemeen

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product. Bewaar uw aankoopbewijs goed. Een garantie reparatie kan namelijk niet worden uitgevoerd als het originele aankoopbewijs niet aanwezig is. Aanspraak op garantie, en ook het bespreken van eventuele klachten, dient u als koper af te handelen met de 123huishouding waar het apparaat gekocht is.

Omvang

Als uw apparaat onder onze garantievoorwaarden valt, bepalen wij of uw apparaat wordt gerepareerd of vervangen. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie. Daarbij moet u denken aan batterijen, antennes, afstandsbedieningen, snoeren, knoppen, batterijkleppen en andere dergelijke accessoires. Als bij het repareren geconstateerd word dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik en daardoor niet onder de garantie valt, behouden wij ons het recht voor om de reparatiekosten en materiaalkosten aan u te factureren. In een dergelijk geval neemt de winkelier wel eerst contact met u op, zodat u hierover zelf kunt besluiten. Zorg er voor dat uw apparaat in zoveel mogelijk in de originele verpakking stopt. Als dit niet mogelijk is, zorgt u dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het transportrisico ligt namelijk bij u. Stuurt u geen extra andere zaken mee, zoals dvd’s, usb-sticks, of dergelijke. Want als die zoekraken kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Buiten de garantie valt schade door externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, veranderingen in het apparaat, uitbreidingen, professioneel gebruik, invoeging van vreemde onderdelen en dergelijke. Te allen tijde licht de besluitvorming over de toepassing van de garantie bij ons.

123huishouding.nl
Visseringweg 21A
1112 AS Diemen
Telefoon: (085) 876 88 52
Email: info@123huishouding.nl